top of page

TERMES I CONDICIONS I
POLITICA DE CONFIDENCIALITAT

Confidencialitat i protecció de dades

Sota els efectes del que preveu el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 (en endavant, "RGPD") relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, Centre de Ioga Vista Alegre, com a responsable del tractament, informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a Centre de Ioga Vista Alegre i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'usuari, així com les tasques d'informació. En el moment de l'acceptació de les presents condicions generals, Centre de Ioga Vista Alegre precisarà de l'usuari la recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis

Tractament de dades dels clients - Clàusula informativa

En nom de l’empresa fem un tractament de les dades que ens faciliteu mitjançant el formulari de inscripció o bé el formulari de contacte, amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat i fer-ne la facturació corresponent. Les dades facilitades es conservaran durant la relació comercial o mentre sigui necessari per observar les obligacions legals. Teniu dret a obtenir informació sobre si al Centre de ioga de Vista Alegre estem tractant les vostres dades personals; per tant té dret a accedir-hi, rectificar-los o sol·licitar-ne la supressió quan ja no siguin necessaris.

Mesures de seguretat

El centre de ioga Vista Alegre ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procuren instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a aquesta pàgina web. no és responsable d'hipotètics danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes al centre; de retardar o bloqueigs en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centro de Processos de Dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així como de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del centre. Això no obstant, l’usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Termes i condicions d'utilització

(1) Aquest lloc web www.ioga-vista-alegre.com i/o els serveis, incloses  tots els serveis i les ofertes a través del lloc, són propietat i operat per Centre de Ioga Vista Alegre (d'ara endavant també: "nosaltres", "nosaltres" i "nostre/nostre") . Aquests termes i condicions ("Termes i condicions") estableixen els termes en què els visitants o usuaris (en conjunt: "Usuaris" o "tu") poden visitar o utilitzar el Lloc i/o els Serveis i comprar articles.

(2) En accedir o utilitzar els Serveis, accepteu estar subjecte a aquestes Condicions. Si no esteu d'acord amb totes les Condicions, no podreu accedir al Lloc ni utilitzar els Serveis. Si us plau, llegiu aquestes Condicions detingudament abans d'accedir al nostre lloc o utilitzar els Serveis o comprar qualsevol article. Aquestes condicions us indiquen qui som, com us venem articles, com podeu cancel·lar el contracte i què podeu fer si hi ha un problema.

(3) Vostè declara que és major d'edat i que té l'autoritat, el dret i la llibertat per subscriure un acord vinculant basat en aquestes Condicions i per utilitzar els Serveis i comprar Articles. Si ets menor d'edat, has de tenir el permís dels teus pares o tutors legals per utilitzar els Serveis o comprar articles.

(4) Aquest lloc està allotjat per Wix.com

Aquestes Condicions es proporcionen en llengua catalana. En cas de discrepància entre la versió catalana d'aquest document i qualsevol de les seves traduccions, prevaldrà la versió catalana.

Per utilitzar el nostre lloc i/o beneficiar-se dels nostres serveis, heu de tenir com a mínim 18 anys, o haver complert la majoria d'edat legal al vostre país, i tenir l'autoritat legal, el dret i el poder per signar aquestes Condicions com a un acord vinculant. No esteu autoritzat a utilitzar aquest Lloc i/o aprofitar els nostres Serveis si està prohibit al vostre país, o per qualsevol llei o reglament que us sigui aplicable.

Ús acceptable

(1) Els nostres serveis es proporcionen només per a la vostra informació i ús personal. Quan utilitzeu els nostres Serveis, heu de complir aquestes Condicions i totes les lleis aplicables.

(2) Excepte que ho permetin expressament aquestes Condicions, no heu de: (i) utilitzar els nostres serveis de manera il·legal o fraudulenta (inclosa la violació dels drets de tercers) o amb aquests propòsits, per recopilar informació d'identificació personal o per suplantar la identitat d'altres usuaris; (ii) modificar o utilitzar els nostres avisos de drets d'autor, marques comercials o altres drets de propietat, o interferir amb les funcions de seguretat dels nostres Serveis; (iii) utilitzar els nostres serveis de qualsevol manera per manipular o distorsionar, o soscavar la integritat i la precisió de qualsevol contingut, o prendre qualsevol acció per interferir, danyar, interrompre qualsevol part dels nostres serveis; (iv) utilitzar els nostres serveis per enviar, rebre, pujar/publicar, descarregar qualsevol material que no compleixi els nostres estàndards de contingut; (v) utilitzar els nostres Serveis per transmetre o facilitar la transmissió de qualsevol publicitat o material promocional no sol·licitat o no autoritzat; (vi) utilitzar els nostres Serveis per transmetre dades, o carregar dades als nostres Serveis, que continguin virus, cavalls de Troia, cucs, bombes de temps, registradors de tecles, programari espia, adware o qualsevol altre programa nociu o codi informàtic similar dissenyat per afectar el funcionament de qualsevol programari o maquinari; (vii) utilitzar qualsevol robot, aranya, altre dispositiu automàtic o procés manual per supervisar o copiar el nostre lloc o altres pàgines web o el contingut dels nostres serveis, o utilitzar programari de control de xarxa per determinar l'arquitectura dels nostres serveis o extreure dades d'ús; (viii) dur a terme una conducta que restringeixi o inhibeix qualsevol altre usuari d'utilitzar o gaudir dels nostres Serveis; o (ix) utilitzar els nostres serveis amb finalitats comercials o en relació amb qualsevol activitat comercial realitzada, sense obtenir el nostre consentiment previ per escrit. Accepteu cooperar plenament amb nosaltres per investigar qualsevol activitat sospitosa o real que infringeixi aquests Termes i Condicions.

Propietat intel·lectual

(1) Els nostres serveis i contingut relacionat (i qualsevol obra derivada o millora d'aquestes), incloent, entre d'altres, tot el text, obres d'art, fitxers, imatges, programari, scripts, gràfics, fotos, sons, música, vídeos, informació, contingut, materials, productes, serveis, URL, tecnologies, documentacions, marques comercials, marques de servei, noms comercials i imatge comercial i característiques interactives, i tots els drets de propietat intel·lectual que s'hi inclouen, són propietat o llicència de nosaltres (col·lectivament, "la nostra propietat intel·lectual"), i res d'aquest document us atorga cap dret en relació amb la nostra propietat intel·lectual. Llevat del que s'estableix expressament en aquest document o exigit per les disposicions obligatòries de la llei aplicable per a l'ús dels Serveis, no adquirirà cap dret, títol o interès sobre la nostra propietat intel·lectual. Tots els drets no concedits expressament en aquestes Condicions estan expressament reservats.

(2) Si un Servei inclou la prestació de contingut digital com ara música o vídeo, se li concedeixen els drets especificats per a aquest contingut al Lloc.

Exclusió de garantia per l'ús del Lloc i dels Serveis

Els Serveis, la nostra propietat intel·lectual i tots els documents, informació i continguts que es proporcionen relacionats amb els mateixos que es posen a disposició de qualsevol usuari de manera gratuïta es proporcionen "tal com estan" i "segons estan disponibles", sense cap garantia de cap tipus, ja sigui expressa o implícita, incloent qualsevol garantia d'adequació per a un propòsit particular i qualsevol garantia sobre la seguretat, la fiabilitat, l'oportunitat, la precisió o el rendiment dels nostres serveis, llevat de la no divulgació maliciosa dels valors predeterminats. No garantim que els nostres Serveis gratuïts siguin ininterromputs o lliures d'errors, o que compleixin els vostres requisits. L'accés als Serveis i al Lloc pot quedar suspès o limitat a causa de reparacions, manteniment o actualitzacions.

Compensació

Accepteu defensar-nos i mantenir-nos indemnes de qualsevol reclamació, dany, cost, responsabilitat i despeses reals o suposades (inclosos, entre d'altres, honoraris d'advocats raonables) derivats o relacionats amb el vostre ús del lloc i els serveis. en violació d'aquestes Condicions, inclòs, en particular, qualsevol ús que infringeixi les limitacions i els requisits establerts a la secció "Ús acceptable" i qualsevol Contingut d'usuari penjat o proporcionat per vostè incomplint les garanties establertes a la secció "Contingut d'usuari" , tret que aquestes circumstàncies no siguin causades per culpa vostra.

Limitació de responsabilitat

(1) En la mesura que ho permeti la llei aplicable, declinem tota responsabilitat per qualsevol quantitat o tipus de pèrdua o dany que pugui sorgir per a vostè o qualsevol tercer (incloent qualsevol pèrdua directa o indirecta i qualsevol pèrdua d'ingressos, beneficis, fons de comerç). , dades, contractes i qualsevol pèrdua o dany derivats o relacionats amb la interrupció del negoci, la pèrdua d'oportunitats, la pèrdua d'estalvis previstos, la pèrdua de temps de gestió o d'oficina, encara que sigui previsible, en relació amb (i) aquest lloc i el seu contingut , (ii) l'ús, la impossibilitat d'utilitzar o els resultats de l'ús d'aquest lloc, (iii) qualsevol lloc web enllaçat a aquest lloc o els materials d'aquests llocs web enllaçats.

(2) No serem responsables de cap retard o incompliment de les nostres obligacions en virtut d'aquestes Condicions si aquest retard o incompliment és el resultat de qualsevol causa aliena al nostre control i/o d'un cas de força major en el sentit de l'article 1216 del Codi Civil. .


Modificació dels Termes o Serveis; interrupció

(1) Ens reservem el dret de modificar aquestes Condicions de tant en tant, a la nostra discreció, per tenir en compte els canvis en la llei o les funcions addicionals que podem introduir, o en el curs del desenvolupament del nostre negoci. En conseqüència, hauríeu de revisar aquestes Condicions periòdicament i, en qualsevol cas, quan creeu un compte de membre (si escau). Les noves Condicions s'aplicaran a qualsevol nou ús que facis del Servei després de la seva data d'entrada en vigor. Si els serveis recurrents que utilitzeu es veuen afectats pels canvis a les Condicions, tindrem en compte raonablement els vostres interessos legítims a l'hora de fer aquests canvis. Us notificarem aquests canvis amb la deguda antelació. Els canvis seran considerats acceptats per vostè si no s'hi oposen en el termini de dos mesos des d'aquesta notificació. Cridarem la vostra atenció sobre aquest fet a la nostra notificació. Si us oposeu, tindrem un dret especial, sense cap responsabilitat envers vostè, de rescindir l'acord amb vostè amb efecte a partir de la data d'entrada en vigor d'aquests canvis.

Podem modificar els Serveis, deixar de proporcionar els Serveis o qualsevol característica dels Serveis que oferim, o crear límits per als Serveis. Podem cancel·lar o suspendre l'accés als Serveis de manera permanent o temporal per qualsevol motiu, sense responsabilitat. Us avisarem amb prou feines si això és possible en les circumstàncies donades i tindrem en compte raonablement els vostres interessos legítims a l'hora de prendre aquesta acció.

Enllaços a llocs de tercers

Els Serveis poden incloure enllaços que us portin fora del Lloc. Llevat que s'indiqui el contrari, els llocs enllaçats no estan sota el nostre control i no som responsables del seu contingut, ni dels enllaços que continguin, ni de cap canvi o actualització dels mateixos. No som responsables de cap transmissió rebuda de llocs enllaçats. Els enllaços a llocs de tercers es proporcionen només per comoditat. Si afegim enllaços a altres llocs web això no vol dir que avalem els seus propietaris o el seu contingut.

Dret aplicable

Aquestes Condicions es regeixen i s'interpreten d'acord amb la llei catalana, amb l'excepció de les normes de conflicte de lleis.


Diversos

(1) Cap renúncia a qualsevol incompliment o incompliment d'acord amb aquest document es considerarà una renúncia a qualsevol incompliment o incompliment anterior o posterior.

(2) Els títols de secció utilitzats en aquestes Condicions només són per comoditat i no tenen substància legal.

(3) Llevat que s'especifiqui el contrari, si es considera que alguna part d'aquestes Condicions és il·legal o inaplicable per qualsevol motiu, s'acorda que aquesta part d'aquestes Condicions es trencarà, que la resta de condicions d'aquestes Condicions no es veuran afectades i que continuaran vigents.

(4) En acceptar les Condicions, vostè es compromet a no impugnar el valor probatori dels documents intercanviats a través del Lloc, sobre la base del seu caràcter electrònic. Els registres informatitzats es consideren com a prova de comunicacions, comandes i pagaments fets entre nosaltres.

(5) La seva acceptació de les Condicions constitueix un acord de prova, en el sentit de l'article 1368 del Codi Civil.

(4) No podeu cedir el vostre acord amb nosaltres d'acord amb aquestes Condicions, ni els vostres drets o obligacions en virtut d'aquestes, totalment o parcialment, sense el nostre consentiment previ per escrit.

(6) Aquestes Condicions constitueixen l'acord complet i substitueixen tots els acords anteriors escrits o orals entre vostè i nosaltres relacionats amb els Serveis i la venda dels Productes.

(7) Les disposicions d'aquestes Condicions, que per la seva naturalesa haurien de sobreviure a qualsevol acció de la nostra part, subsistiran, incloses, entre d'altres, les disposicions relatives a indemnitzacions, renúncies, exempcions de responsabilitat, limitacions de responsabilitat i aquesta secció "Diversos". 

Contacta amb nosaltres

Per contactar amb nosaltres, envieu un correu electrònic a:
Nom : Imma Pera i Miró
Correu electrònic: ioga.vista.algere@gmail.com
Adreça : Carrer Pascual i Prats 22, Girona

bottom of page